بیمه بدنه

در صورت خرید تا ساعت 7شب در روزهای عادی و تا ساعت 5عصر در روزهای پنج‌شنبه و تعطیل، بیمه‌نامه شما همان روز صادر می‌شود.